NEVALAN TILAN HISTORIAA

Juuret

Nevalan maatilan juuret ulottuvat vuoteen 1721, jolloin Sipi Nevalainen asettui Martikkalansaareen. Tilaa viljelee jo kahdeksas sukupolvi, Antti ja Anju Nevalainen. Yhdeksäs sukupolvi on kasvamassa.

Karjataloutta on tilalla harjoitettu alusta asti, ensin lypsykarjana ja 2000-luvun alusta emolehmätuotantona. Viimeiset lypsylehmät lähtivät vuonna 2004, jonka jälkeen emolehmien määrä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2008 Antti siirtyi isännäksi heti armeijan käytyään. Pellot siirrettiin luomuviljelyyn vuonna 2009 ja karja siirtyi luomuun vuoden 2015 alussa.

Nevalan perhe

Nevalan perhe

HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Device Access, Graphics, 3D & Effects, Multimedia, Performance & Integration, and Semantics Webbiriihi